Giàn phơi thông minh gắn tường kéo ngang nhôm dày

1.100.000