Giàn phơi điện tử Thông Minh hiện đại FNGP06

9.000.000