Giàn phơi thông minh gắn trần đẹp & cao cấp HP902

15.000.000