Xây dựng hệ thống marketing

Doanh nghiệp khi thành lập xong, cần làm hình ảnh như logo, banner ( bảng hiệu ), sau đó đến website, mạng xã hội, cho tới giai đoạn làm marketing online & offline, vận hành…

Sản phẩm hỗ trợ cho doanh nghiệp

Từ máy tính, máy in, chiếu, thiết bị lưu trữ, phần mềm quản lý, bàn ghế làm việc, thiết bị văn phòng…đều được Công ty TNHH Funismart cung cấp với giá tốt, có VAT, báo giá chi tiết. 

Thing to do

All Thing have to get

Kiến thức công nghệ & marketing